Người tiêu dùng có thể dùng điện thoại thông minh (smartphone) để kiểm tra nguồn gốc thịt heo. Hệ thống quản lý truy xuất này sắp được triển khai tại TP HCM...
Đây là một ứng dụng mới của Hội công nghệ cao TP.HCM. Theo đó, lợn khi nuôi tại chuồng sẽ được gắn vòng nhận diện và khi ra thị trường sẽ có tem dán trên thịt...