CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Cập nhật lần cuối January 30, 2024

 

 

 

Thông báo về quyền riêng tư này dành cho Công ty TNHH Chế tạo máy và Dịch vụ công nghệ cao TE ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), mô tả cách thức và lý do chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc chia sẻ ("xử lý") thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi ("Dịch vụ"), chẳng hạn như khi bạn:

§ Tải xuống và sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi (TE-FOOD Admin Vietnam) hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác của chúng tôi liên kết đến thông báo về quyền riêng tư này

§ Tương tác với chúng tôi theo những cách liên quan khác, bao gồm mọi hoạt động bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện

Câu hỏi hoặc mối quan tâm? Đọc thông báo về quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu các quyền và lựa chọn về quyền riêng tư của mình. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn vẫn còn bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại tefoodvn@gmail.com.

 

 

TÓM TẮT CÁC ĐIỂM CHÍNH

 

Bản tóm tắt này cung cấp các điểm chính từ thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về bất kỳ chủ đề nào trong số này bằng cách nhấp vào liên kết theo từng điểm chính hoặc bằng cách sử dụng mục lục của chúng tôi  bên dưới để tìm phần bạn đang tìm kiếm.

 

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nào? Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi và Dịch vụ, lựa chọn bạn thực hiện cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Tìm hiểu thêm về thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi.

 

Chúng tôi có xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào không? Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm khi cần thiết với sự đồng ý của bạn hoặc theo luật hiện hành cho phép. Tìm hiểu thêm về thông tin nhạy cảm mà chúng tôi xử lý.

 

Chúng tôi có nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba không? Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba.

 

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn như thế nào?Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để  cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận và tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ để làm như vậy. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn.

 

Trong những tình huống nào và với những bên nào chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân? Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể và với các bên thứ ba cụ thể. Tìm hiểu thêm về thời gian và đối tượng chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

 

Làm thế nào để chúng tôi giữ thông tin của bạn an toàn? Chúng tôi có các quy trình và thủ tục tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có truyền tải điện tử nào qua internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không thể đánh bại bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn không đúng cách. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi giữ an toàn cho thông tin của bạn.

 

Quyền của bạn là gì? Tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn, luật bảo mật hiện hành có thể có nghĩa là bạn có một số quyền nhất định liên quan đến thông tin cá nhân của mình. Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư của bạn.

 

Làm thế nào để bạn thực hiện các quyền của bạn? Cách dễ nhất để thực hiện các quyền của bạn là truy cập https://te-food.vn/contact.php hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 

Bạn muốn tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi làm với bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập? Xem lại toàn bộ thông báo về quyền riêng tư.

 

 

MỤC LỤC

 

1. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?

2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

3. CHÚNG TÔI DỰA VÀO CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

4. KHI NÀO VÀ VỚI AI CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

5. LẬP TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA LÀ GÌ?

6. CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC KHÔNG?

7. CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

8. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN AN TOÀN?

9. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN KHÔNG?

10. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

11. ĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

12. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?

13. LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?

14. LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ XEM XÉT, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN?

 

 

1. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?

 

Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

 

Nói ngắn gọn: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký Dịch vụ, thể hiện sự quan tâm đến việc có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tham gia vào các hoạt động trên Dịch vụ hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

 

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và Dịch vụ, lựa chọn bạn thực hiện cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

§ Tên

§ Số điện thoại

§ Địa chỉ email

§ Địa chỉ gửi thư

§ Dữ liệu liên hệ hoặc xác thực

§ Số chứng minh nhân dân

Thông tin nhạy cảm. Khi cần thiết, với sự đồng ý của bạn hoặc được luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ xử lý các loại thông tin nhạy cảm sau:

§ Số an sinh xã hội hoặc số nhận dạng khác của chính phủ

Dữ liệu ứng dụng. Nếu bạn sử dụng (các) ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin sau nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập hoặc cho phép:

§ Thông tin vị trí địa lý. Chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc cho phép theo dõi thông tin dựa trên vị trí từ thiết bị di động của bạn, liên tục hoặc trong khi bạn đang sử dụng (các) ứng dụng di động của chúng tôi, để cung cấp một số dịch vụ dựa trên vị trí nhất định. Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập hoặc quyền của chúng tôi, bạn có thể làm như vậy trong cài đặt thiết bị của mình.

§ Truy cập thiết bị di động. Chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc cho phép một số tính năng nhất định từ thiết bị di động của bạn, bao gồm máy ảnh, cảm biến và các tính năng khác trên thiết bị di động của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập hoặc quyền của chúng tôi, bạn có thể làm như vậy trong cài đặt thiết bị của mình.

§ Dữ liệu thiết bị di động.Chúng tôi tự động thu thập thông tin thiết bị (chẳng hạn như ID thiết bị di động, kiểu máy và nhà  sản xuất của bạn), hệ điều hành, thông tin phiên bản và thông tin cấu hình hệ thống, số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, loại và phiên bản trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet kiểu phần cứng và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động và địa chỉ Giao thức Internet (IP) (hoặc máy chủ proxy). Nếu bạn đang sử dụng (các) ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về mạng điện thoại được liên kết với thiết bị di động của bạn, hệ điều hành hoặc nền tảng của thiết bị di động của bạn, loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID thiết bị duy nhất của thiết bị di động của bạn và thông tin về các tính năng của (các) ứng dụng của chúng tôi mà bạn đã truy cập.

§ Thông báo đẩy. Chúng tôi có thể yêu cầu gửi cho bạn thông báo đẩy liên quan đến tài khoản của bạn hoặc một số tính năng nhất định của (các) ứng dụng. Nếu bạn muốn chọn không nhận các loại thông tin liên lạc này, bạn có thể tắt chúng trong cài đặt của thiết bị.

Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của (các) ứng dụng của chúng tôi, để khắc phục sự cố và cho các mục đích phân tích và báo cáo nội bộ của chúng tôi.

 

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.

 

Thông tin được thu thập tự động

 

Nói ngắn gọn: Một số thông tin — chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) và/hoặc đặc điểm trình duyệt và thiết bị của bạn — được thu thập tự động khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

 

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ của bạn) nhưng có thể bao gồm thông tin về thiết bị và thông tin sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, đặc điểm trình duyệt và thiết bị, hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, URL giới thiệu, tên thiết bị, quốc gia, vị trí, thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi cũng như cho các mục đích phân tích và báo cáo nội bộ của chúng tôi.

 

Giống như nhiều doanh nghiệp, chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự.

 

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

§ Dữ liệu nhật ký và sử dụng.Dữ liệu nhật ký và sử dụng  là thông tin liên quan đến dịch vụ, chẩn đoán, sử dụng và hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi ghi lại trong tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt, cài đặt và thông tin về hoạt động của bạn trong Dịch vụ (chẳng hạn như tem ngày/giờ liên quan đến việc sử dụng của bạn, các trang và tệp đã xem, tìm kiếm và các hành động khác bạn thực hiện như tính năng nào bạn sử dụng), thông tin sự kiện thiết bị (chẳng hạn như hoạt động hệ thống,  báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là "kết xuất sự cố") và cài đặt phần cứng).

§ Dữ liệu thiết bị. Chúng tôi thu thập dữ liệu thiết bị như thông tin về máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng, dữ liệu thiết bị này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP (hoặc máy chủ proxy), số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, vị trí, loại trình duyệt, kiểu phần cứng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, hệ điều hành và thông tin cấu hình hệ thống.

§ Dữ liệu vị trí. Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí như thông tin về vị trí thiết bị của bạn, có thể chính xác hoặc không chính xác. Chúng tôi thu thập bao nhiêu thông tin tùy thuộc vào loại và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng GPS và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu vị trí địa lý cho chúng tôi biết vị trí hiện tại của bạn (dựa trên địa chỉ IP của bạn). Bạn có thể chọn không cho phép chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách từ chối truy cập vào thông tin hoặc bằng cách tắt cài đặt Vị trí trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không tham gia, bạn có thể không sử dụng được một số khía cạnh nhất định của Dịch vụ.

2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

 

Nói ngắn gọn:  Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và phòng chống gian lận và tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

 

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

§ Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo và xác thực tài khoản và quản lý tài khoản người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để bạn có thể tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình, cũng như giữ cho tài khoản của bạn hoạt động.

§ Để cung cấp và tạo điều kiện cung cấp dịch vụ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu.

§ Để yêu cầu phản hồi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

§ Để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn như một phần trong nỗ lực của chúng tôi để giữ cho Dịch vụ của chúng tôi an toàn và bảo mật, bao gồm giám sát và ngăn chặn gian lận.

§ Để tiết kiệm hoặc bảo vệ lợi ích sống còn của một cá nhân. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để lưu hoặc bảo vệ lợi ích sống còn của một cá nhân, chẳng hạn như để ngăn ngừa tổn hại.

§ Dữ liệu nhận dạng. Để cho phép đủ điều kiện sử dụng dịch vụ

 

3. CHÚNG TÔI DỰA VÀO CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN?

 

Nói ngắn gọn: Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết và chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ (tức là cơ sở pháp lý) để làm như vậy theo luật hiện hành, như với sự đồng ý của bạn, để tuân thủ luật pháp, cung cấp cho bạn các dịch vụ để ký kết hoặc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi, để bảo vệ quyền của bạn hoặc để thực hiện lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

 

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và GDPR của Vương quốc Anh yêu cầu chúng tôi giải thích các cơ sở pháp lý hợp lệ mà chúng tôi dựa vào để xử lý thông tin cá nhân của bạn. Do đó, chúng tôi có thể dựa vào các cơ sở pháp lý sau để xử lý thông tin cá nhân của bạn:

§ Đồng ý. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn đã cho phép chúng tôi (tức là đồng ý) sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Tìm hiểu thêm về cách rút lại sự đồng ý của bạn.

§ Thực hiện hợp đồng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với bạn, bao gồm cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của bạn trước khi ký hợp đồng với bạn.

§ Lợi ích hợp pháp. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết một cách hợp lý để đạt được lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và những lợi ích đó không lớn hơn lợi ích và các quyền và tự do cơ bản của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích được mô tả để:

§ Chẩn đoán sự cố và/hoặc ngăn chặn các hoạt động gian lận

§ Hiểu cách người dùng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm người dùng

§ Nghĩa vụ pháp lý.Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin  rằng cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, chẳng hạn như hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc tiết lộ thông tin của bạn làm bằng chứng trong vụ kiện mà chúng tôi tham gia.

§ Lợi ích sống còn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích sống còn của bên thứ ba, chẳng hạn như các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào.

Về mặt pháp lý, chúng tôi thường là "bên kiểm soát dữ liệu" theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu đối với thông tin cá nhân được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư này, vì chúng tôi xác định phương tiện và/hoặc mục đích xử lý dữ liệu mà chúng tôi thực hiện. Thông báo về quyền riêng tư này không áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý với tư cách là "bên xử lý dữ liệu" thay mặt cho khách hàng của chúng tôi. Trong những tình huống đó, khách hàng mà chúng tôi cung cấp dịch vụ và người mà chúng tôi đã ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu là "người kiểm soát dữ liệu" chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi chỉ thay mặt họ xử lý thông tin của bạn theo hướng dẫn của bạn. Nếu bạn muốn biết thêm về thực tiễn bảo mật của khách hàng của chúng tôi, bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ và gửi bất kỳ câu hỏi nào bạn có cho họ.

 

4. KHI NÀO VÀ VỚI AI CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

 

Nói ngắn gọn: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể được mô tả trong phần này và / hoặc với các bên thứ ba sau.

 

Nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc đại lý bên thứ ba ("bên thứ ba") thực hiện dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi và yêu cầu quyền truy cập vào thông tin đó để thực hiện công việc đó. Chúng tôi có hợp đồng với các bên thứ ba của chúng tôi, được thiết kế để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là họ không thể làm bất cứ điều gì với thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi đã hướng dẫn họ làm điều đó. Họ cũng sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ tổ chức nào ngoài chúng tôi. Họ cũng cam kết bảo vệ dữ liệu mà họ giữ thay mặt chúng tôi và giữ lại dữ liệu đó trong khoảng thời gian chúng tôi hướng dẫn. Các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân như sau:

§ Tối ưu hóa chức năng và cơ sở hạ tầng

Di sản Firebase

§ Phân tích web và di động

Google Analytics

 

Chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

§ Chuyển nhượng kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.

§ Khi chúng tôi sử dụng Google Analytics. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với Google Analytics để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ. Các Tính năng quảng cáo của Google Analytics mà chúng tôi có thể sử dụng bao gồm: Báo cáo hiển thị trên Mạng hiển thị của Google. Để chọn không bị Google Analytics theo dõi trên Dịch vụ, hãy truy cập https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bạn có thể chọn không tham gia Tính năng quảng cáo của Google Analytics thông qua  Cài đặt quảng cáo và Cài đặt quảng cáo cho  ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các phương tiện chọn không tham gia khác bao gồm http://optout.networkadvertising.org/http://www.networkadvertising.org/mobile-choice. Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang Quyền riêng tư và Điều khoản của Google.

§ Khi chúng tôi sử dụng API Google Maps Platform. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với một số API Google Maps Platform nhất định (ví dụ: API Google Maps, API Địa điểm). Chúng tôi thu thập và lưu trữ trên thiết bị của bạn ("bộ nhớ cache") vị trí của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp ở cuối tài liệu này.

§ Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.

 

5. LẬP TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA LÀ GÌ?

 

Nói ngắn gọn: Chúng tôi không  chịu trách nhiệm về sự an toàn của bất kỳ thông tin nào mà bạn chia sẻ với các bên thứ ba mà chúng tôi có thể liên kết đến hoặc những người quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi, nhưng không liên kết với Dịch vụ của chúng tôi.

 

Dịch vụ có thể liên kết đến các trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba và / hoặc chứa quảng cáo từ các bên thứ ba không liên kết với chúng tôi và có thể liên kết với các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng khác. Theo đó, chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào như vậy và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba đó. Việc bao gồm một liên kết đến trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba không ngụ ý sự chứng thực của chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn và quyền riêng tư của dữ liệu bạn cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bất kỳ dữ liệu nào được thu thập bởi bên thứ ba đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn và chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng khác có thể được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ. Bạn nên xem lại chính sách của các bên thứ ba đó và liên hệ trực tiếp với họ để trả lời các câu hỏi của bạn.

 

6. CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC KHÔNG?

 

Nói ngắn gọn: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập và lưu trữ thông tin của bạn.

 

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (như đèn hiệu web và pixel) để truy cập hoặc lưu trữ thông tin. Thông tin cụ thể về cách chúng tôi sử dụng các công nghệ đó và cách bạn có thể từ chối một số cookie nhất định được nêu trong Thông báo cookie của chúng tôi.

 

7. CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

 

Nói ngắn gọn: Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo bảo mật này trừ khi pháp luật yêu cầu khác.

 

Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác). Không có mục đích nào trong thông báo này sẽ yêu cầu chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn hai mươi bốn (24) tháng sau khi chấm dứt tài khoản của người dùng.

 

Khi chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp liên tục để xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc, nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ sao lưu), thì chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của bạn và cách ly thông tin đó khỏi bất kỳ quá trình xử lý nào khác cho đến khi có thể xóa.

 

8. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN AN TOÀN?

 

Nói ngắn gọn: Chúng tôi mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua một hệ thống các biện pháp bảo mật tổ chức và kỹ thuật.

 

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp và hợp lý được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin của bạn, không có truyền tải điện tử nào qua Internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không thể đánh bại bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn không đúng cách. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng bạn tự chịu rủi ro khi truyền thông tin cá nhân đến và đi từ Dịch vụ của chúng tôi. Bạn chỉ nên truy cập Dịch vụ trong một môi trường an toàn.

 

9. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN KHÔNG?

 

Nói ngắn gọn: Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi.

 

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất 18 tuổi hoặc bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên đó và đồng ý cho người phụ thuộc vị thành niên đó sử dụng Dịch vụ. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi đã được thu thập, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản và thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa ngay dữ liệu đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn biết về bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có thể đã thu thập từ trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo support@te-food.com.

 

10. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

 

Nói ngắn gọn: Ở một số khu vực, chẳng hạn như Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh (Anh) và Thụy Sĩ, bạn có các quyền cho phép bạn truy cập và kiểm soát nhiều hơn thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể xem xét, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

 

Ở một số khu vực (như EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ), bạn có một số quyền nhất định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng có thể bao gồm quyền (i) yêu cầu quyền truy cập và lấy bản sao thông tin cá nhân của bạn, (ii) yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa; (iii) để hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; (iv) nếu có, đối với tính di động của dữ liệu; và (v) không phải chịu sự ra quyết định tự động. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể đưa ra yêu cầu như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần "LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?" bên dưới.

 

Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 

Nếu bạn ở EEA hoặc Vương quốc Anh và bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý bất hợp pháp thông tin cá nhân của bạn, bạn cũng có quyền khiếu nại với  cơ quan bảo vệ dữ liệu của Quốc gia Thành viên hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh.

 

Nếu bạn ở Thụy Sĩ, bạn có thể liên hệ với Ủy viên Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang.

 

Rút lại sự đồng ý của bạn:  Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần "LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?" bên dưới.

 

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút lại cũng như không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được thực hiện dựa trên cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý.

 

Thông tin tài khoản

 

Nếu bạn muốn xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào, bạn có thể:

§ Liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp.

Khi bạn yêu cầu chấm dứt tài khoản của mình, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong các tệp của mình để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ mọi cuộc điều tra, thực thi các điều khoản pháp lý của chúng tôi và / hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

 

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về quyền riêng tư của mình, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo tefoodvn@gmail.com.

 

11. ĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

 

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động và ứng dụng di động bao gồm tính năng Không theo dõi ("DNT") hoặc cài đặt mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn bảo mật của mình không bị giám sát và thu thập dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn. Ở giai đoạn này, chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất để nhận biết và thực hiện tín hiệu DNT đã được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn không bị theo dõi trực tuyến của bạn. Nếu một tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thực tiễn đó trong phiên bản sửa đổi của thông báo về quyền riêng tư này.

 

12. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?

 

Nói ngắn gọn: Có, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để tuân thủ các luật liên quan.

 

Chúng tôi có thể cập nhật thông báo về quyền riêng tư này theo thời gian. Phiên bản cập nhật sẽ được biểu thị bằng ngày "Sửa đổi" cập nhật và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo nổi bật về những thay đổi đó hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thông báo về quyền riêng tư này thường xuyên để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

 

13. LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?

 

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về thông báo này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo support@te-food.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện tại:

 

Công ty TNHH Chế tạo máy và Dịch vụ công nghệ cao TE

Mã số doanh nghiệp: 0313633924 Địa chỉ: 121/40 Nguyễn Văn Hưởng

P.Thảo Điền,

Thành Phố Thủ Đức,, Thành Phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

 

Nếu bạn là cư dân trong Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc Thụy Sĩ, chúng tôi là "người kiểm soát dữ liệu" thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi đã chỉ định TE-FOOD International GmBH. làm đại diện của chúng tôi tại EEA và Thụy Sĩ. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ về việc chúng tôi xử lý thông tin của bạn, qua email tại support@te-food.com hoặc qua đường bưu điện tới:

 

Johannes-Brahms-Strasse 4.

Albstadt D-72461

Đức

 

14. LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ XEM XÉT, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN?

 

Dựa trên luật hiện hành của quốc gia bạn, bạn có thể có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi thông tin đó hoặc xóa thông tin đó. Để yêu cầu xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng truy cập: https://te-food.vn/contact.php.

Chính sách bảo mật này được tạo bằng Trình tạo chính sách bảo mật của Termly.