Ứng dụng điện thoại dành cho người tiêu dùng

Hiểu rõ thông tin về nguồn gốc và độ tươi ngon của thực phẩm

Dễ dàng xác minh nguồn gốc và chi tiết lịch sử của sản phẩm bằng ứng dụng miễn phí.

  • Quét và xác minh mã QR
  • Xem lịch sử sản phẩm
  • Tìm hiểu thêm thông tin nhà cung cấp

Hiện đã mặt trên hệ điều hành Android và IOS.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG