Giải pháp truy xuất nguồn gốc
thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn

Xem video

Hơn 6,000

Khách hàng doanh nghiệp

Hơn 400,000

giao dịch mỗi ngày

Gần 35 triệu

người được phục vụ

a

TE-FOOD là Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm từ Trang trại đến Bàn ăn nhằm mục đích:

  • Hỗ trợ chuỗi cung ứng thực phẩm hoạt động hiệu quả và minh bạch hơn,
  • Hỗ trợ nhà xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu quy định của nước nhập khẩu,
  • Xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu,
  • Ngăn chặn và giảm thiểu tác động của dịch bệnh, thực phẩm giả và thực phẩm bẩn,
  • Tăng niềm tin của người tiêu dùng,
  • Hỗ trợ quản lý nhà nước, cân bằng cung cầu, phòng chống dịch bệnh.

Giải pháp trọn gói cho mô hình Quản lý nhà nước hay mô hình Doanh nghiệp và mô hình cho Hiệp hội

Mọi đối tượng đều có thể dễ dàng áp dụng chu trình TE-FOOD mà không cần đầu tư thêm phần cứng, phần mềm hay nhân lực.

TE-FOOD có thể tích hợp với các hệ thống phần mềm sẵn có, được sử dụng như một công cụ quản lý chu trình chất lượng nội bộ, có thể cung cấp bất kỳ thông tin truy xuất nguồn gốc nào phù hợp với mọi nền tảng công nghệ và mô hình ”Thành phố thông minh”.

Các công cụ nhận dạng được gắn vào các vật nuôi, phương tiện vận chuyển và các gói thực phẩm tươi sống để theo dõi các mặt hàng trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Các sản phẩm thực phẩm tươi sống trong các cửa hàng bán lẻ có thể được truy xuất nguồn gốc và có thể có một số thông tin liên quan tới an toàn thực phẩm.

Các yếu tố

Vật liệu nhận diện riêng

Chi tiết

Những công cụ dành cho chuỗi cung ứng

Chi tiết

Ứng dụng điện thoại dành cho người tiêu dùng

Chi tiết

Truy xuất với công nghệ Blockchain

Chi tiết

TE–FOOD qua những con số

18,000

Con heo/ngày

200,000

Con gà/ngày

2,5 triệu

Quả trứng/ngày

Hơn 6,000

Khách hàng
doanh nghiệp

Hơn 10,000

Nhân sự được đào tạo trong một năm

Gần 35 triệu

Người được phục vụ

Khách hàng
Làm thế nào để sử dụng TE-FOOD

Hợp tác với những Tổ chức quốc tế, Tập đoàn và Công ty hàng đầu để triển khai toàn cầu

FAO

GS1

Deloitte

Nongshim Data System

Unisto

Zalo

HalalTrail

Certified Wyoming Beef

Laurel

Telenorma

BIG GROUP

QSM

Đức

Gibraltar

Việt Nam

Hungary

Nam Phi